**ऑनलाईन माहिती भरल्यानंतर अर्जाची प्रिंट व सोबत ऑनलाईन जोडलेली कागदपत्रे यांची झेरॉक्स कॉपी जोडून कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे**मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजनेच्या सन 2023.24 या वर्षातील ऑनलाईन अर्ज स्विकार करण्याची अंतिम दिनांक 30.01.2024 असेल.
समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना.

योजना राबविणे मागची उद्दिष्टे

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.


योजनेचे लाभाचे स्वरूप

बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्याकरिता रु.3.१५ लाखांची आर्थिक मदत.


अटी व शर्ती

• अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे राहवासी असावेत
• स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान ८०% सदस्य हे अनुसूचित जाती वा नवबौद्ध घटकातील असावेत तसेच अध्यक्ष, सचिव, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावेत
• ट्रॅक्टर व त्याच्या उप्साधानांच्या खरेदीवर रु. 3.१५ लाख शासकीय अनुदान अनुञेय राहील.
• ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा आर्थिक अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल.


संपर्क

संबंधित जिल्ह्याचे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना

अर्ज करण्याचे व लाभाचे मुख्य टप्पे

ऑनलाइन अर्ज सादर करणे

बचत गटाची व सदस्यांची संपूर्ण अचूक माहिती भरून अर्ज ऑनलाइन सादर करणे.

सारांश प्रिंट सादर करणे

आपण सादर केलेला अर्ज वैध झाल्यास या अर्जाची सारांश प्रिंट सर्व सभासदांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित करून ऑनलाइन सादर करावी.

लाभार्थी निवड

वैध झालेल्या सर्व अर्जामधून चिठ्ठी च्या मदतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल .

बिलाची पावती सादर करणे

लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेय साहित्याची व वाहनाची पावती ऑनलाइन सादर करणे. सादर केलेल्या पावतीवर विक्रेत्याचा GST क्रमांक, पावती क्रमांक, खरेदी दिनांक, वाहनाचा चेसीस क्रमांक, उप साधनांचे अनु क्रमांक, इत्यादी विस्तृत तपशील असणे गरजेचे आहे. मूळ (ओरीजनल) खरेदी पावती सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.

वाहन परवाना सादर करणे

लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या वाहनाचा RTO मार्फत मिळणारा वाहन परवाना ऑनलाइन सादर करणे. मूळ (ओरीजनल) वाहन परवाना सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग यांच्या कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना

अर्ज करण्याची प्रक्रिया